Zanne nɔmmo, kaŋazaa bebiri.

Sua waa emɛɛl duor saama sɛgbir. Sua [act:need] 3 [nom:minute] mannetaa fo wagre.

Piile zennɛ!

  • Nɔmmo
  • Emmaaroŋ
  • Yɛŋ

    Tɛgɛ Mannetaa "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

    Yelbir-Gane: Dagara -