Zanne nɔmmo, kaŋazaa bebiri.

Kasahorow Sua waa emɛɛl duor saama sɛgbir. Kasahorow Sua [act:need] 3 [nom:minute] mannetaa fo wagre. kasahorow Sua waa weɛlɛ.

[cjn:if-then] fo baa kaŋazaa bebiri. Piile zennɛ.

  • Nɔmmo
  • Emmaaroŋ
  • Yɛŋ

    Tɛgɛ Mannetaa "Master Kg - Jerusalema"

    Yelbir-Gane: Dagara -