fie.nipa,

Efya

Efya waa nenbuo?

Efya maale Jorley, yieloŋ. Efya waa pɔga.

O nyɔvore.

O dɔgoobebiri waa Fiɛraa. kɛkɛgbaale Kyuu 10, 1987.
O kanne kaŋazaa bebiri. O waa song nensaala.

O toma.

Efya maale yieloŋ. Ghana waa o paaloŋ. O nommo o paaloŋ.

Afrika nommo Efya.

<< Koroŋ | Tutaa >>