Eebo

kanne

Eebo

Zanne nɔmmo, kaŋazaa bebiri.: "eebo" in Dagara eebo Dagara nom.1 o eebo Indefinite article: eebo D

Nyamfowa 3:11

kanne

Nyamfowa 3:11

Ŋmene nommo sonnoŋ. #ŋmene #nommo #sonnoŋ

Kɔmpiota

kanne

Kɔmpiota

Add "kɔmpiota" in Dagara to your vocabulary. kɔmpiota Dagara nom.1 fo kɔmpiota Indefinite article:

Tɛgɛ Mannetaa "Master Kg - Jerusalema"

kanne

Tɛgɛ Mannetaa "Master Kg - Jerusalema"

Baŋapare "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" waa yieloŋ. A kɔkɔre mannetaa a yieloŋ waa Zulu. Tɛg

Johannesburg waa emmaaroŋ?

kanne

Johannesburg waa emmaaroŋ?

Teɛroŋ : Te kpeɛrɛ johannesburg. Te beree emmaaroŋ. Nenbuo?: A noba mannetaa Johannesburg. Dabuo?:

Toma Johannesburg

kanne

Toma Johannesburg

Teɛroŋ Noba kpeɛrɛ Johannesburg. Nenbuo?: A noba mannetaa Johannesburg. Dabuo?: Kuoraa. yuopaalaa K

Sɛgrɛ

kanne

Sɛgrɛ

Add "sɛgrɛ" in Dagara to your vocabulary. sɛgrɛ, nom /sɛgrɛ/ Examples of sɛgrɛ Indefinite article:

Zannoo

kanne

Zannoo

Zanne nɔmmo, kaŋazaa bebiri.: "zannoo" in Dagara zannoo Dagara nom.1 fo zanne a zannoo Indefinite

Nyɛɛbo

kanne

Nyɛɛbo

Add "nyɛɛbo" in Dagara to your vocabulary. nyɛɛbo, nom /nyɛɛb-o/ Examples of nyɛɛbo Indefinite art